Afspraak is afspraak


Voor ons vanzelfsprekend toch benadrukken wij het nog maar even.
                                                                                                                               
Onvoorziene omstandigheden daar gelaten.
                                                                                                  
Wanneer NHFS u iets toezegt wordt dit altijd nagekomen.