Gemak


Maandelijks of per kwartaal levert u uw administratie bij ons in. Wij verwerken uw
administratie en rapporteren u over de actuele stand van zaken met betrekking tot uw
financiële huishouding.
                                                                                                                                                                                                                                                              
Heeft u kantoorruimte bij uw bedrijf dan kunnen wij de administratie bij u op kantoor
bijwerken, per maand of per kwartaal. Administraties met een aanzienlijke omvang verwerken wij per maand.
Administraties van kleinere omvang kunnen ook per kwartaal worden bijgewerkt.
Voor onze dienstverlening spreken wij een jaarbedrag met u af.
                                                                                                                     
Per maand ontvangt u een deelfactuur. Ook de niet reguliere werkzaamheden, extra opdrachten,
worden op deze maandfactuur in rekening gebracht.
                                                                                                  
Exact Online het boekhoudpakket waar wij mee werken biedt de mogelijkheid om zelf uw
administratie bij te werken. Wanneer u in uw laagseizoen liever zelf de administratie voert
vinden wij dit geen probleem. Doen wij het in uw hoogseizoen. Wij helpen u waar het kan om
kosten te besparen. Exact Online biedt ook de mogelijkheid om mee te kijken in uw administratie en een aantal
overzichten te genereren.