Persoonlijke aanpak


Vaak vragen grote klanten veel aandacht, maar ook vooral kleine klanten krijgen het bij NHFS Bij voorkeur in persoonlijk overleg. 
 
Waarom wij dat persoonlijke contact zo belangrijk vinden?
 
Omdat wij dan meer gevoel krijgen bij uw business. Wij willen weten wat er speelt, hoe u naar de markt kijkt, wat de specifieke problemen en kansen zijn binnen uw branche. Alleen dan kunnen wij ons goed inleven en met adviezen komen waar u wat aan heeft.
 
Bij sommige bedrijven gaan wij zo ver dat wij een dag meedraaien in uw bedrijf. Dit klinktwat overdreven maar biedt ons wel de mogelijkheid om ons een goed beeld te vormen. Niet alleen van uw business maar soms ook van potentiële besparingen. Kortom bij voorkeur willen wij weten wat er bij uw speelt.