Transparant


Onze verslaggeving is transparant maar ook onze tariefopbouw.
                                                                                                                                       
Bij ons weet u exact waar u aan toe bent. Vooraf wordt op basis van gedetailleerde informatie een realistische vaste
jaarprijs met u afgesproken. Na een jaar weten wij wat de werkelijke uren en dus kosten zijn.
Wanneer deze aanzienlijk hoger zijn dan gaan wij met u bekijken waar besparingen mogelijk
zijn om alsnog binnen het budget te blijven. Zijn de werkelijk kosten lager dan krijgt u het
teveel betaalde bedrag vanzelfsprekend terug.
                                                                                                                                                            
Mocht door uw succes het bedrijf gedurende het jaar aanzienlijk groeien en daarmee de
omvang van de administratie dan bespreken wij tussentijds en uiteraard vooraf met u wat de
financiële consequenties zijn.
                                                                                                      
Bij NHFS weet u altijd waar u aan toe bent.